Wydarzenia

Polityka jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
Czerwiec 16, 2021

Naszym celem jest: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli o wysokiej jakości, spełniających wymagania klientów, w sposób bezpieczny dla środowiska i pracowników.

Osiągamy to przez:

 • dostarczanie mebli spełniających oczekiwania naszych klientów,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych w celu poprawy jakości wyrobów, zmniej- szenia negatywnego wpływu na środowisko oraz poprawy bezpieczeństwa pracy,
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi przedsiębiorstwa na środowisko w oparciu o zasadę minimalizacji zanie- czyszczeń u źródeł ich powstawania,
 • analizowanie zagrożeń, awarii, wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, ryzyka zawodowego, uciążliwości na stanowiskach pracy i podejmowanie działań w celu ich likwidacji albo ograniczania,
 • długofalową współpracę z dostawcami, którzy zapewniają wysoki poziom jakości dostarczanych materiałów, półproduktów i towarów,
 • podnoszenie poziomu świadomości pracowników poprzez ciągłe doskonalenie umiejętności, podnoszenie wie- dzy i kwalifikacji zawodowych w dążeniu do uzyskania kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • angażowanie naszych pracowników oraz dostawców w działania na rzecz poprawy: jakości, wpływu na środowi- sko, bezpieczeństwa pracy,
 • wprowadzanie zmian w organizacji i metodach zarządzania, które umożliwiają osiąganie lepszych wyników,
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Firmy,
 • przestrzeganie zasady, że za jakość odpowiedzialni są wszyscy pracownicy, poczynając od Zarządu spółki, a kończąc na wykonawcy najprostszej czynności,
 • wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2015-10.

Zarząd spółki zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań w tym prawnych, administracyjnych i innych, zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania systemu i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

Więcej wydarzeń

 • Strategia podatkowa

  Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez SITS Sp. z o.o. za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do pobrania jest w tym miejscu.

  2022-12-30 00:00:00
 • SITS showroom in Actona

  Our new collection is ready! Its premiere will take place during a special event at the Actona Group headquarters in Tvis, Denmark.

  2022-12-12 00:00:00
 • Nadchodzące wydarzenia targowe

  Naszą nową kolekcję 2022 będzie można zobaczyć podczas wydarzeniach targowych.

  2022-09-01 00:00:00